Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. május 9.

2008. május 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. május 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 15 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 6,6 milliárd euróval 159,8 milliárd euróra nőtt, egyrészt egy USA-dollárban denominált és 2008. május 8-án teljesített likviditásbővítő művelet alapján (a műveletet az eurorendszer az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) alapján végezte) , másrészt ügyfél- és portfólióügyletek eredményeként.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 110,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval nőtt, 673,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,2 milliárd euróval csökkent, 54,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,4 milliárd euróval csökkent, 444,4 milliárd euróra. 2008. május 7-én, szerdán lejárt egy 170 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 150 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,2 milliárd euróval csökkent, 194,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 628 −15
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 324 −640
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 730 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 594 −637
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 48 204 8 633
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 403 −852
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 403 −852
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 445 042 −19 997
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 150 002 −19 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 295 024 17
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 −13
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 575 2 553
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 608 593
8 Euróban denominált államadósság 38 009 0
9 Egyéb eszközök 354 070 2 814
Eszközök összesen 1 392 863 −6 911
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 673 524 1 831
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 195 480 −13 823
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 194 841 −14 236
2.2 Betéti rendelkezésre állás 478 405
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 161 8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 174 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 61 588 −3 541
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 315 −3 249
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 273 −292
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 65 675 7 813
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 451 −213
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 099 1 645
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 099 1 645
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 142 670 −623
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 823 2
Források összesen 1 392 863 −6 911

Médiakapcsolatok