Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gegužės 9 d.

2008 m. gegužės 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gegužės 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 15 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 159,8 mlrd. eurų dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (tai Eurosistemos atlikta operacija pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikiną savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), už kurią atsiskaityta 2008 m. gegužės 8 d., ir dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 110,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 673,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 54,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,4 mlrd. eurų – iki 444,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gegužės 7 d., baigėsi 170 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 150 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 194,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 628 −15
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 324 −640
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 730 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 594 −637
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 48 204 8 633
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 403 −852
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 403 −852
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 445 042 −19 997
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 150 002 −19 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 295 024 17
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 −13
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 575 2 553
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 608 593
8 Valdžios skola eurais 38 009 0
9 Kitas turtas 354 070 2 814
Visas turtas 1 392 863 −6 911
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 673 524 1 831
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 195 480 −13 823
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 194 841 −14 236
2.2 Indėlių galimybė 478 405
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 161 8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 174 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 61 588 −3 541
5.1 Valdžiai 54 315 −3 249
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 273 −292
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 65 675 7 813
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 451 −213
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 099 1 645
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 099 1 645
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 142 670 −623
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 823 2
Visi įsipareigojimai 1 392 863 −6 911

Kontaktai žiniasklaidai