Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. mai 2008

13. mai 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. mail 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 15 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 6,6 miljardi euro võrra 159,8 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites tehtud likviidsust suurendavast operatsioonist, mis teostati 8. mail 2008 (eurosüsteemi operatsioon, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe)).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 110,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,8 miljardi euro võrra 673,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,2 miljardi euro võrra 54,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,4 miljardi euro võrra 444,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. mail 2008 möödus 170 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 150 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,2 miljardi euro võrra 194,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 628 −15
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 324 −640
2.1 Nõuded RVFle 8 730 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 594 −637
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 48 204 8 633
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 403 −852
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 403 −852
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 445 042 −19 997
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 −19 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 295 024 17
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 −13
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 575 2 553
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 608 593
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 009 0
9 Muud varad 354 070 2 814
Varad kokku 1 392 863 −6 911
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 673 524 1 831
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 195 480 −13 823
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 194 841 −14 236
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 478 405
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 161 8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 174 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 61 588 −3 541
5.1 Valitsussektor 54 315 −3 249
5.2 Muud kohustused 7 273 −292
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 65 675 7 813
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 451 −213
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 099 1 645
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 099 1 645
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 142 670 −623
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 823 2
Kohustused kokku 1 392 863 −6 911

Kontaktandmed