Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.5.2008

13.5.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.5.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 15 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 6,6 miljardilla eurolla 159,8 miljardiin euroon. Kasvu johtui Yhdysvaltain dollarin määräisestä likviditeettiä lisäävästä eurojärjestelmän operaatiosta, joka liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken ja jonka maksut suoritettiin 8.5.2008, sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 110,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 673,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,2 miljardilla eurolla 54,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,4 miljardilla eurolla 444,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.5.2008 erääntyi 170 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 150 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 14,2 miljardilla eurolla 194,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 628 −15
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 324 −640
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 730 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 594 −637
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 48 204 8 633
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 403 −852
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 403 −852
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 445 042 −19 997
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 150 002 −19 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 295 024 17
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 −13
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 575 2 553
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 608 593
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 009 0
9 Muut saamiset 354 070 2 814
Vastaavaa yhteensä 1 392 863 −6 911
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 673 524 1 831
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 195 480 −13 823
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 194 841 −14 236
2.2 Talletusmahdollisuus 478 405
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 161 8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 174 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 61 588 −3 541
5.1 Julkisyhteisöt 54 315 −3 249
5.2 Muut 7 273 −292
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 65 675 7 813
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 451 −213
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 099 1 645
8.1 Talletukset ja muut velat 19 099 1 645
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 142 670 −623
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 823 2
Vastattavaa yhteensä 1 392 863 −6 911

Yhteyshenkilöt