Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 februarie 2008

19 februarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 februarie 2008, scăderea de 29 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 6,8 miliarde EUR, până la valoarea de 144,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. La 14 februarie 2008 o operaţiune de furnizare de lichidităţi în dolari americani a ajuns la scadenţă. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 102 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la nivelul de 653 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 45,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 25,8 miliarde EUR, până la 455,5 miliarde EUR. Miercuri, 13 februarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 161,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 187,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 25,8 miliarde EUR, până la 222,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 385 −29
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 672 −117
2.1 Creanţe asupra FMI 9 072 −47
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 600 −70
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 318 −6 659
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 633 −373
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 633 −373
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 456 017 25 583
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 187 500 25 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 511 20
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −432
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 995 364
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 101 959 1 295
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 634 0
9 Alte active 333 448 −295
Total active 1 348 061 19 769
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 652 965 −419
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 222 866 25 630
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 338 25 808
2.2 Facilitatea de depozit 159 −197
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 369 19
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 253 −3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 52 586 519
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 514 416
5.2 Alte angajamente 7 072 103
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 997 −6 659
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 167 141
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 588 −159
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 588 −159
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 133 414 120
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 70 249 599
Total pasive 1 348 061 19 769

Contacte media