Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. február 15.

2008. február 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. február 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 29 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 6,8 milliárd euróval csökkent, 144,9 milliárd euróra. 2008. február 14-én lejárt egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő művelet, amelyet az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 102 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval csökkent, 653  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,4 milliárd euróval nőtt, 45,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 25,8 milliárd euróval emelkedett, 455,5 milliárd euróra. 2008. február 13-án, szerdán lejárt egy 161,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 187,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,4 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,8 milliárd euróval nőtt, 222,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 385 −29
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 672 −117
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 072 −47
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 600 −70
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 318 −6 659
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 633 −373
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 633 −373
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 456 017 25 583
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 187 500 25 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 511 20
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −432
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 995 364
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 101 959 1 295
8 Euróban denominált államadósság 38 634 0
9 Egyéb eszközök 333 448 −295
Eszközök összesen 1 348 061 19 769
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 652 965 −419
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 222 866 25 630
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 338 25 808
2.2 Betéti rendelkezésre állás 159 −197
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 369 19
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 253 −3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 52 586 519
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 514 416
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 072 103
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 997 −6 659
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 167 141
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 588 −159
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 588 −159
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 133 414 120
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 70 249 599
Források összesen 1 348 061 19 769

Médiakapcsolatok