Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.2.2008

19.2.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.2.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 29 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 6,8 miljardilla eurolla 144,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 14.2.2008 erääntyi likviditeettiä lisäävä Yhdysvaltain dollarin määräinen operaatio. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 102 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,4 miljardilla eurolla 653 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,4 miljardilla eurolla 45,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 25,8 miljardilla eurolla 455,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.2.2008 erääntyi 161,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 187,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 25,8 miljardilla eurolla 222,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 385 −29
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 672 −117
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 072 −47
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 600 −70
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 318 −6 659
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 633 −373
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 633 −373
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 456 017 25 583
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 187 500 25 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 511 20
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −432
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 995 364
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 101 959 1 295
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 634 0
9 Muut saamiset 333 448 −295
Vastaavaa yhteensä 1 348 061 19 769
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 652 965 −419
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 222 866 25 630
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 338 25 808
2.2 Talletusmahdollisuus 159 −197
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 369 19
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 253 −3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 52 586 519
5.1 Julkisyhteisöt 45 514 416
5.2 Muut 7 072 103
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 997 −6 659
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 167 141
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 588 −159
8.1 Talletukset ja muut velat 19 588 −159
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 133 414 120
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 70 249 599
Vastattavaa yhteensä 1 348 061 19 769

Yhteyshenkilöt