Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. veebruar 2008

19. veebruar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. veebruaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 29 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 6,8 miljardi euro võrra 144,9 miljardi euroni. 14. veebruaril 2008 möödus ühe USA dollarites teostatud likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 102 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 653 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 0,4 miljardi euro võrra 45,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 25,8 miljardi euro võrra 455,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. veebruaril 2008 möödus 161,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 187,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,8 miljardi euro võrra 222,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 385 −29
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 672 −117
2.1 Nõuded RVFle 9 072 −47
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 600 −70
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 318 −6 659
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 633 −373
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 633 −373
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 456 017 25 583
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 187 500 25 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 511 20
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −432
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 995 364
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 101 959 1 295
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 634 0
9 Muud varad 333 448 −295
Varad kokku 1 348 061 19 769
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 652 965 −419
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 222 866 25 630
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 338 25 808
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 159 −197
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 369 19
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 253 −3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 52 586 519
5.1 Valitsussektor 45 514 416
5.2 Muud kohustused 7 072 103
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 997 −6 659
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 167 141
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 588 −159
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 588 −159
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 133 414 120
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 70 249 599
Kohustused kokku 1 348 061 19 769

Kontaktandmed