Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 decembrie 2007

18 decembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 decembrie 2007, scăderea de 32 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 142,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1,2 miliarde EUR până la 98,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 4,2 miliarde EUR până la nivelul de 659,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 27,4 miliarde EUR până la 48,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 48,1 miliarde EUR, până la 488,4 miliarde EUR. Miercuri, 12 decembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 163 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 218,5 miliarde EUR a fost decontată. În aceeaşi zi, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 75 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60 miliarde EUR a fost decontată. Miercuri, 12 decembrie 2007, a ajuns la scadenţă o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi, sub forma atragerii de depozite pe termen fix în valoare de 8 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 69,8 miliarde EUR, până la 234,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 303 −32
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 707 −2 114
2.1 Creanţe asupra FMI 9 236 −9
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 471 −2 105
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 100 2 463
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 960 −1 035
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 960 −1 035
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 488 669 39 847
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 218 501 55 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 270 004 −15 000
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 163 −652
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 417 881
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 98 351 1 177
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 097 −7
9 Alte active 323 814 4 212
Total active 1 338 418 45 392
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 659 561 4 185
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 235 017 61 527
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 234 762 69 829
2.2 Facilitatea de depozit 223 −328
2.3 Depozite pe termen fix 0 −7 999
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 32 25
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 158 −7
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 58 045 −25 871
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 48 757 −27 417
5.2 Alte angajamente 9 288 1 546
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 31 378 527
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 444 −21
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 869 448
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 869 448
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 128 568 4 600
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 920 4
Total pasive 1 338 418 45 392
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media