Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. detsember 2007

18. detsember 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. detsembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 32 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 142,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,2 miljardi euro võrra 98,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,2 miljardi euro võrra 659,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 27,4 miljardi euro võrra 48,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 48,1 miljardi euro võrra 488,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. detsembril 2007 möödus 163 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 218,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus 75 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60 miljardit eurot. Samuti möödus sel kuupäeval tähtajaliste hoiuste kogumisena teostatud likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni (väärtusega 8 miljardit eurot) tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 69,8 miljardi euro võrra 234,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 303 −32
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 707 −2 114
2.1 Nõuded RVFle 9 236 −9
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 471 −2 105
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 100 2 463
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 960 −1 035
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 960 −1 035
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 488 669 39 847
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 218 501 55 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 270 004 −15 000
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 163 −652
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 417 881
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 98 351 1 177
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 097 −7
9 Muud varad 323 814 4 212
Varad kokku 1 338 418 45 392
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 659 561 4 185
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 235 017 61 527
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 234 762 69 829
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 223 −328
2.3 Tähtajalised hoiused 0 −7 999
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 32 25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 −7
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 58 045 −25 871
5.1 Valitsussektor 48 757 −27 417
5.2 Muud kohustused 9 288 1 546
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 31 378 527
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 444 −21
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 869 448
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 869 448
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 128 568 4 600
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 920 4
Kohustused kokku 1 338 418 45 392

Kontaktandmed