Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. december 14.

2007. december 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. december 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 32 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 142,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,2 milliárd  euróval emelkedett, 98,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,2 milliárd euróval, 659,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,4 milliárd euróval csökkent, 48,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 48,1 milliárd euróval emelkedett, 488,4 milliárd euróra. 2007. december 12-én, szerdán lejárt egy 163 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 218,5 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 75 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és 60 milliárd euro értékben újabb kihelyezés történt. Szintén 2007. december 12-én, szerdán járt le egy 8 milliárd euro értékben lekötött betétek beszedése keretében végzett likviditásszűkítő finomhangoló művelet futamideje.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,2 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 69,8 milliárd euróval nőtt, 234,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 303 −32
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 707 −2 114
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 236 −9
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 471 −2 105
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 100 2 463
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 960 −1 035
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 960 −1 035
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 488 669 39 847
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 218 501 55 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 270 004 −15 000
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 163 −652
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 417 881
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 98 351 1 177
8 Euróban denominált államadósság 37 097 −7
9 Egyéb eszközök 323 814 4 212
Eszközök összesen 1 338 418 45 392
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 659 561 4 185
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 235 017 61 527
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 234 762 69 829
2.2 Betéti rendelkezésre állás 223 −328
2.3 Lekötött betétek 0 −7 999
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 32 25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 158 −7
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 58 045 −25 871
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 48 757 −27 417
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 288 1 546
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 31 378 527
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 444 −21
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 869 448
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 869 448
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 128 568 4 600
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 920 4
Források összesen 1 338 418 45 392

Médiakapcsolatok