Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gruodžio 14 d.

2007 m. gruodžio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gruodžio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 32 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 142,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 98,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 659,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 48,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 48,1 mlrd. eurų – iki 488,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gruodžio 12 d., baigėsi 163 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 218,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi papildomos 75 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 60 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2007 m. gruodžio 12 d., baigėsi likvidumo mažinimo 8 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos pritraukiant terminuotuosius indėlius terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 69,8 mlrd. eurų – iki 234,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 303 −32
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 707 −2 114
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 236 −9
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 471 −2 105
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 100 2 463
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 960 −1 035
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 960 −1 035
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 488 669 39 847
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 218 501 55 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 270 004 −15 000
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 163 −652
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 417 881
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 98 351 1 177
8 Valdžios skola eurais 37 097 −7
9 Kitas turtas 323 814 4 212
Visas turtas 1 338 418 45 392
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 659 561 4 185
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 017 61 527
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 234 762 69 829
2.2 Indėlių galimybė 223 −328
2.3 Terminuotieji indėliai 0 −7 999
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 −7
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 58 045 −25 871
5.1 Valdžiai 48 757 −27 417
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 288 1 546
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 31 378 527
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 444 −21
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 869 448
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 869 448
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 128 568 4 600
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 920 4
Visi įsipareigojimai 1 338 418 45 392
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai