Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.12.2007

18.12.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.12.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 32 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 142,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,2 miljardilla eurolla 98,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,2 miljardilla eurolla 659,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 27,4 miljardilla eurolla 48,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 48,1 miljardilla eurolla 488,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.12.2007 erääntyi 163 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 218,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 75 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 60 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Niin ikään keskiviikkona 12.12. erääntyi 8 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio, joka toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö sekin 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 69,8 miljardilla eurolla 234,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 303 −32
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 707 −2 114
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 236 −9
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 471 −2 105
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 100 2 463
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 960 −1 035
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 960 −1 035
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 488 669 39 847
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 218 501 55 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 270 004 −15 000
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 163 −652
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 417 881
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 98 351 1 177
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 097 −7
9 Muut saamiset 323 814 4 212
Vastaavaa yhteensä 1 338 418 45 392
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 659 561 4 185
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 235 017 61 527
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 234 762 69 829
2.2 Talletusmahdollisuus 223 −328
2.3 Määräaikaistalletukset 0 −7 999
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 32 25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 −7
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 58 045 −25 871
5.1 Julkisyhteisöt 48 757 −27 417
5.2 Muut 9 288 1 546
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 31 378 527
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 444 −21
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 869 448
8.1 Talletukset ja muut velat 19 869 448
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 128 568 4 600
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 920 4
Vastattavaa yhteensä 1 338 418 45 392

Yhteyshenkilöt