Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 noiembrie 2007

4 decembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 noiembrie 2007, scăderea de 34 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 142,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR până la 95,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 6,4 miliarde EUR până la nivelul de 645,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,3 miliarde EUR până la 67,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 8,8 miliarde EUR, până la 462,8 miliarde EUR. Miercuri, 28 noiembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 169 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 178 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 noiembrie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 8,8 miliarde EUR, până la 203,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 357 −34
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 164 254
2.1 Creanţe asupra FMI 9 245 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 919 254
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 167 976
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 504 −1 322
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 504 −1 322
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 463 068 8 803
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 178 001 9 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 285 004 −2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 60 −196
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 20 972 731
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 865 598
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 103 −7
9 Alte active 313 066 1 744
Total active 1 297 266 11 743
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 645 697 6 414
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 203 794 8 796
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 203 522 8 764
2.2 Facilitatea de depozit 267 51
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 −19
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 137 −32
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 75 096 −6 449
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 529 −6 344
5.2 Alte angajamente 7 567 −105
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 748 443
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 240 −71
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 443 1 175
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 443 1 175
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 118 744 1 464
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 909 3
Total pasive 1 297 266 11 743