Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. november 2007

4. detsember 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. novembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 34 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 142,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 95,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,4 miljardi euro võrra 645,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,3 miljardi euro võrra 67,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,8 miljardi euro võrra 462,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. novembril 2007 möödus 169 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 178 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. novembril 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,8 miljardi euro võrra 203,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 357 −34
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 164 254
2.1 Nõuded RVFle 9 245 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 919 254
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 167 976
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 504 −1 322
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 504 −1 322
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 463 068 8 803
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 178 001 9 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 004 −2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 60 −196
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 972 731
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 865 598
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 103 −7
9 Muud varad 313 066 1 744
Varad kokku 1 297 266 11 743
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 645 697 6 414
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 203 794 8 796
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 203 522 8 764
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 267 51
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 −19
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 137 −32
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 75 096 −6 449
5.1 Valitsussektor 67 529 −6 344
5.2 Muud kohustused 7 567 −105
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 748 443
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 240 −71
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 443 1 175
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 443 1 175
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 118 744 1 464
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 909 3
Kohustused kokku 1 297 266 11 743