Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.11.2007

4.12.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.11.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 34 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 142,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 95,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,4 miljardilla eurolla 645,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,3 miljardilla eurolla 67,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,8 miljardilla eurolla 462,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.11.2007 erääntyi 169 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 178 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.11.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 8,8 miljardilla eurolla 203,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 357 −34
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 164 254
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 245 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 919 254
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 167 976
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 504 −1 322
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 504 −1 322
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 463 068 8 803
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 178 001 9 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 004 −2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 60 −196
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 972 731
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 865 598
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 103 −7
9 Muut saamiset 313 066 1 744
Vastaavaa yhteensä 1 297 266 11 743
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 645 697 6 414
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 203 794 8 796
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 203 522 8 764
2.2 Talletusmahdollisuus 267 51
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 −19
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 137 −32
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 75 096 −6 449
5.1 Julkisyhteisöt 67 529 −6 344
5.2 Muut 7 567 −105
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 748 443
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 240 −71
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 443 1 175
8.1 Talletukset ja muut velat 19 443 1 175
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 118 744 1 464
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 909 3
Vastattavaa yhteensä 1 297 266 11 743