Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. lapkričio 30 d.

2007 m. gruodžio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. lapkričio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 34 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 142,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 95,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 645,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,3 mlrd. eurų – iki 67,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 462,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. lapkričio 28 d., baigėsi 169 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 178 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. lapkričio 29 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 203,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 357 −34
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 164 254
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 245 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 919 254
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 167 976
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 504 −1 322
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 504 −1 322
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 463 068 8 803
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 178 001 9 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 004 −2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 60 −196
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 972 731
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 865 598
8 Valdžios skola eurais 37 103 −7
9 Kitas turtas 313 066 1 744
Visas turtas 1 297 266 11 743
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 645 697 6 414
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 203 794 8 796
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 203 522 8 764
2.2 Indėlių galimybė 267 51
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −19
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 137 −32
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 75 096 −6 449
5.1 Valdžiai 67 529 −6 344
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 567 −105
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 748 443
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 240 −71
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 443 1 175
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 443 1 175
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 118 744 1 464
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 909 3
Visi įsipareigojimai 1 297 266 11 743