Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. november 30.

2007. december 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. november 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 34 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 142,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd  euróval emelkedett, 95,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,4 milliárd euróval, 645,7 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,3 milliárd euróval csökkent, 67,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,8 milliárd euróval emelkedett, 462,8 milliárd euróra. 2007. november 28-án, szerdán lejárt egy 169 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 178 milliárd euro értékben. 2007. november 29-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás felhasználása (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,8 milliárd euróval nőtt, 203,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 357 −34
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 164 254
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 245 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 919 254
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 167 976
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 504 −1 322
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 504 −1 322
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 463 068 8 803
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 178 001 9 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 004 −2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 60 −196
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 20 972 731
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 865 598
8 Euróban denominált államadósság 37 103 −7
9 Egyéb eszközök 313 066 1 744
Eszközök összesen 1 297 266 11 743
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 645 697 6 414
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 203 794 8 796
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 203 522 8 764
2.2 Betéti rendelkezésre állás 267 51
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 −19
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 137 −32
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 75 096 −6 449
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 529 −6 344
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 567 −105
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 748 443
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 240 −71
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 443 1 175
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 443 1 175
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 118 744 1 464
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 909 3
Források összesen 1 297 266 11 743