Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 noiembrie 2007

20 noiembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 noiembrie 2007, scăderea de 53 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 142,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 1,4 miliarde EUR până la 95,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a redus cu 1,5 miliarde EUR, până la nivelul de 640,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 45,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 23 miliarde EUR, până la 447,7 miliarde EUR. Miercuri, 14 noiembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 160 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 182 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 24,3 miliarde EUR, până la 215,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 420 −53
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 545 −1 461
2.1 Creanţe asupra FMI 9 251 −25
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 294 −1 436
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 165 −189
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 685 −2 044
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 685 −2 044
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 447 883 22 873
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 182 002 21 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 005 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 874 873
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 20 106 2 285
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 050 −1 441
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 110 0
9 Alte active 305 797 3 319
Total active 1 271 761 23 289
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 640 622 −1 501
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 215 273 24 185
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 070 24 264
2.2 Facilitatea de depozit 192 −78
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 170 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 351 −64
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 437 −432
5.2 Alte angajamente 7 914 368
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 27 257 460
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 901 719
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 358 −2 437
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 358 −2 437
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 112 468 1 923
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 903 2
Total pasive 1 271 761 23 289

Contacte media