Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.11.2007

20.11.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.11.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 53 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 142,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,4 miljardilla eurolla 95,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,5 miljardilla eurolla 640,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,4 miljardilla eurolla 45,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 23 miljardilla eurolla 447,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.11.2007 erääntyi 160 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 182 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24,3 miljardilla eurolla 215,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 420 −53
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 545 −1 461
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 251 −25
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 294 −1 436
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 165 −189
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 685 −2 044
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 685 −2 044
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 447 883 22 873
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 182 002 21 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 005 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 874 873
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 106 2 285
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 050 −1 441
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 110 0
9 Muut saamiset 305 797 3 319
Vastaavaa yhteensä 1 271 761 23 289
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 640 622 −1 501
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 273 24 185
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 070 24 264
2.2 Talletusmahdollisuus 192 −78
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 170 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 351 −64
5.1 Julkisyhteisöt 45 437 −432
5.2 Muut 7 914 368
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 27 257 460
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 901 719
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 358 −2 437
8.1 Talletukset ja muut velat 16 358 −2 437
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 112 468 1 923
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 903 2
Vastattavaa yhteensä 1 271 761 23 289

Yhteyshenkilöt