Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. november 16.

2007. november 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. november 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 53 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 142,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd euróval csökkent, 95,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval csökkent, 640,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,4 milliárd euróval csökkent, 45,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 23 milliárd euróval emelkedett, 447,7 milliárd euróra. 2007. november 14-én, szerdán lejárt egy 160 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 182 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,3 milliárd euróval nőtt, 215,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 420 −53
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 545 −1 461
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 251 −25
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 294 −1 436
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 165 −189
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 685 −2 044
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 685 −2 044
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 447 883 22 873
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 182 002 21 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 005 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 874 873
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 20 106 2 285
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 050 −1 441
8 Euróban denominált államadósság 37 110 0
9 Egyéb eszközök 305 797 3 319
Eszközök összesen 1 271 761 23 289
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 640 622 −1 501
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 215 273 24 185
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 070 24 264
2.2 Betéti rendelkezésre állás 192 −78
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 170 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 53 351 −64
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 45 437 −432
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 914 368
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 27 257 460
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 901 719
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 358 −2 437
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 358 −2 437
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 112 468 1 923
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 903 2
Források összesen 1 271 761 23 289

Médiakapcsolatok