Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 octombrie 2007

23 octombrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 octombrie 2007, scăderea de 126 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 141,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,8 miliarde EUR până la 95,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,9 miliarde EUR, până la nivelul de 638,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,8 miliarde EUR până la 54,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 17,4 miliarde EUR, până la 435,3 miliarde EUR. Miercuri, 17 octombrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 218 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 171 miliarde EUR a fost decontată. Miercuri, 17 octombrie 2007, a ajuns la scadenţă o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi, sub forma atragerii de depozite pe termen fix în valoare de 30 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,7 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,3 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 8,8 miliarde EUR, până la 192,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 849 −126
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 146 648 3 245
2.1 Creanţe asupra FMI 9 302 −56
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 137 346 3 301
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 20 538 −2 814
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 020 829
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 020 829
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 436 005 −47 001
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 171 000 −47 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 004 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 15 155 62
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 791 −849
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 122 0
9 Alte active 295 199 6 863
Total active 1 249 327 −39 791
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 638 698 −1 912
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 193 512 −38 445
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 192 790 −8 836
2.2 Facilitatea de depozit 708 392
2.3 Depozite pe termen fix 0 −30 001
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 14 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 141 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 61 634 −2 881
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 54 379 −2 763
5.2 Alte angajamente 7 255 −118
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 25 153 125
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 336 43
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 667 569
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 667 569
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 104 833 2 707
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 895 1
Total pasive 1 249 327 −39 791

Contacte media