Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.10.2007

23.10.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.10.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 126 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 141,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,8 miljardilla eurolla 95,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 638,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,8 miljardilla eurolla 54,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,4 miljardilla eurolla 435,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.10.2007 erääntyi 218 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 171 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 17.10.2007 erääntyi 30 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio, joka toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 8,8 miljardilla eurolla 192,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 849 −126
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 146 648 3 245
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 302 −56
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 137 346 3 301
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 538 −2 814
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 020 829
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 020 829
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 436 005 −47 001
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 171 000 −47 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 004 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 15 155 62
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 791 −849
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 122 0
9 Muut saamiset 295 199 6 863
Vastaavaa yhteensä 1 249 327 −39 791
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 638 698 −1 912
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 193 512 −38 445
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 192 790 −8 836
2.2 Talletusmahdollisuus 708 392
2.3 Määräaikaistalletukset 0 −30 001
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 14 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 61 634 −2 881
5.1 Julkisyhteisöt 54 379 −2 763
5.2 Muut 7 255 −118
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 25 153 125
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 336 43
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 667 569
8.1 Talletukset ja muut velat 19 667 569
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 104 833 2 707
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 895 1
Vastattavaa yhteensä 1 249 327 −39 791

Yhteyshenkilöt