Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. október 19.

2007. október 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. október 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 126 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 141,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,8 milliárd euróval csökkent, 95,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval csökkent, 638,7  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,8 milliárd euróval csökkent, 54,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,4 milliárd euróval csökkent, 435,3 milliárd euróra. 2007. október 17-én, szerdán lejárt egy 218 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 171 milliárd euro értékben. 2007. október 17-én, pénteken 30 milliárd euro értékű lekötött betétek beszedése keretében likviditásszűkítő finomhangoló műveletre került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,8 milliárd euróval csökkent, 192,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 849 −126
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 146 648 3 245
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 302 −56
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 137 346 3 301
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 538 −2 814
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 020 829
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 020 829
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 436 005 −47 001
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 171 000 −47 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 004 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 15 155 62
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 791 −849
8 Euróban denominált államadósság 37 122 0
9 Egyéb eszközök 295 199 6 863
Eszközök összesen 1 249 327 −39 791
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 638 698 −1 912
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 193 512 −38 445
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 192 790 −8 836
2.2 Betéti rendelkezésre állás 708 392
2.3 Lekötött betétek 0 −30 001
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 14 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 61 634 −2 881
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 379 −2 763
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 255 −118
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 25 153 125
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 336 43
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 667 569
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 667 569
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 104 833 2 707
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 895 1
Források összesen 1 249 327 −39 791
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok