Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. spalio 19 d.

2007 m. spalio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. spalio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 126 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 141,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 95,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 638,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 54,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,4 mlrd. eurų – iki 435,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. spalio 17 d., baigėsi 218 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 171 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2007 m. spalio 17 d., baigėsi likvidumo mažinimo 30 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos pritraukiant terminuotuosius indėlius terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 192,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 849 −126
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 146 648 3 245
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 302 −56
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 137 346 3 301
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 538 −2 814
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 020 829
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 020 829
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 436 005 −47 001
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 171 000 −47 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 004 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 155 62
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 791 −849
8 Valdžios skola eurais 37 122 0
9 Kitas turtas 295 199 6 863
Visas turtas 1 249 327 −39 791
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 638 698 −1 912
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 193 512 −38 445
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 192 790 −8 836
2.2 Indėlių galimybė 708 392
2.3 Terminuotieji indėliai 0 −30 001
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 61 634 −2 881
5.1 Valdžiai 54 379 −2 763
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 255 −118
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 25 153 125
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 336 43
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 667 569
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 667 569
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 104 833 2 707
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 895 1
Visi įsipareigojimai 1 249 327 −39 791

Kontaktai žiniasklaidai