European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 august 2007

28 august 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 august 2007, scăderea de 16 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 145,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,7 miliarde EUR până la 92,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 5,8 miliarde EUR, până la nivelul de 636,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,9 miliarde EUR, până la 56 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 5,1 miliarde EUR, până la 464,9 miliarde EUR. Miercuri, 22 august 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 310 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 275 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 24 august 2007, o operaţiune adiţională de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 40 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui de săptămâna trecută.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 209,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 025 −16
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 452 −1 049
2.1 Creanţe asupra FMI 9 688 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 764 −1 050
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 899 358
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 123 685
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 123 685
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 203 5 193
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 274 999 −35 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 190 002 39 999
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 202 202
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 827 23
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 92 336 730
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 0
9 Alte active 250 871 3 257
Total active 1 216 884 9 181
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 636 097 −5 813
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 209 353 −1 174
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 209 055 −1 218
2.2 Facilitatea de depozit 298 44
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 191 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 63 530 14 793
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 002 14 912
5.2 Alte angajamente 7 528 −119
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 517 410
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 208 75
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 130 −1 102
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 130 −1 102
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 79 512 1 988
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 819 2
Total pasive 1 216 884 9 181
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media