European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugpjūčio 24 d.

2007 m. rugpjūčio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugpjūčio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 16 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 145,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 92,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 636,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 56 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 464,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugpjūčio 22 d., baigėsi 310 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 275 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. rugpjūčio 24 d. buvo atlikta papildoma 40 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 209,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 025 −16
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 452 −1 049
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 688 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 764 −1 050
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 899 358
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 123 685
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 123 685
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 203 5 193
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 274 999 −35 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 190 002 39 999
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 202 202
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 827 23
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 336 730
8 Valdžios skola eurais 37 148 0
9 Kitas turtas 250 871 3 257
Visas turtas 1 216 884 9 181
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 636 097 −5 813
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 209 353 −1 174
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 209 055 −1 218
2.2 Indėlių galimybė 298 44
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 191 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 530 14 793
5.1 Valdžiai 56 002 14 912
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 528 −119
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 517 410
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 208 75
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 130 −1 102
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 130 −1 102
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 79 512 1 988
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 819 2
Visi įsipareigojimai 1 216 884 9 181
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai