European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. srpnu 2007

28. srpna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. srpna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 16 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě ze 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 92,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,8 mld. EUR na 636,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,9 mld. EUR na 56 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 5,1 mld. EUR na 464,9 mld. EUR. Ve středu 22. srpna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 310 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 275 mld. EUR. V pátek 24. srpna 2007 byla vypořádána dodatečná dlouhodobější refinanční operace v hodnotě 40 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (na rozdíl od minulého týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (podobně jako v předchozím týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,2 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 025 −16
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 452 −1 049
2.1 Pohledávky za MMF 9 688 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 764 −1 050
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 899 358
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 123 685
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 123 685
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 203 5 193
5.1 Hlavní refinanční operace 274 999 −35 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 190 002 39 999
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 202 202
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 827 23
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 336 730
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 0
9 Ostatní aktiva 250 871 3 257
Aktiva celkem 1 216 884 9 181
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 636 097 −5 813
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 209 353 −1 174
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 209 055 −1 218
2.2 Vkladová facilita 298 44
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 191 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 530 14 793
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 002 14 912
5.2 Ostatní závazky 7 528 −119
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 517 410
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 208 75
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 130 −1 102
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 130 −1 102
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 79 512 1 988
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 819 2
Pasiva celkem 1 216 884 9 181
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média