European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. augusztus 24.

2007. augusztus 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. augusztus 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 16 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 145,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd  euróval emelkedett, 92,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,8 milliárd euróval csökkent, 636,1  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,9 milliárd euróval nőtt, 56 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,1 milliárd euróval emelkedett, 464,9 milliárd euróra. 2007. augusztus 22-én, szerdán lejárt egy 310 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 275 milliárd euro értékben. 2007. augusztus 24-én, pénteken 40 milliárd euro értékben kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletre került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti nulla-közeli értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,3 milliárd euro volt, ami megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,2 milliárd euróval csökkent, 209,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 025 −16
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 452 −1 049
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 688 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 764 −1 050
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 899 358
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 123 685
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 123 685
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 203 5 193
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 274 999 −35 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 190 002 39 999
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 202 202
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 827 23
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 336 730
8 Euróban denominált államadósság 37 148 0
9 Egyéb eszközök 250 871 3 257
Eszközök összesen 1 216 884 9 181
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 636 097 −5 813
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 209 353 −1 174
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 209 055 −1 218
2.2 Betéti rendelkezésre állás 298 44
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 191 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 530 14 793
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 002 14 912
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 528 −119
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 517 410
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 208 75
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 130 −1 102
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 130 −1 102
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 79 512 1 988
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 819 2
Források összesen 1 216 884 9 181
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok