European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. august 2007

28. august 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. augustil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 16 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 145,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 92,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 5,8 miljardi euro võrra 636,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 14,9 miljardi euro võrra 56 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,1 miljardi euro võrra 464,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. augustil 2007 möödus 310 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 275 miljardit eurot. Reedel, 24. augustil 2007 teostati täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 40 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,2 miljardi euro võrra 209,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 025 −16
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 452 −1 049
2.1 Nõuded RVFle 9 688 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 764 −1 050
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 899 358
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 123 685
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 123 685
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 203 5 193
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 274 999 −35 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 190 002 39 999
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 202 202
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 827 23
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 336 730
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 0
9 Muud varad 250 871 3 257
Varad kokku 1 216 884 9 181
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 636 097 −5 813
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 209 353 −1 174
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 209 055 −1 218
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 298 44
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 191 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 530 14 793
5.1 Valitsussektor 56 002 14 912
5.2 Muud kohustused 7 528 −119
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 517 410
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 208 75
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 130 −1 102
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 130 −1 102
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 79 512 1 988
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 819 2
Kohustused kokku 1 216 884 9 181
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid