European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.8.2007

28.8.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.8.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 16 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 145,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,7 miljardilla eurolla 92,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 5,8 miljardilla eurolla 636,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,9 miljardilla eurolla 56 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,1 miljardilla eurolla 464,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.8.2007 erääntyi 310 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 275 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 24.8.2007 suoritettiin 40 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,2 miljardilla eurolla 209,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 025 −16
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 452 −1 049
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 688 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 764 −1 050
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 899 358
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 123 685
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 123 685
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 203 5 193
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 274 999 −35 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 190 002 39 999
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 202 202
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 827 23
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 336 730
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 0
9 Muut saamiset 250 871 3 257
Vastaavaa yhteensä 1 216 884 9 181
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 636 097 −5 813
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 209 353 −1 174
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 209 055 −1 218
2.2 Talletusmahdollisuus 298 44
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 191 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 530 14 793
5.1 Julkisyhteisöt 56 002 14 912
5.2 Muut 7 528 −119
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 517 410
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 208 75
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 130 −1 102
8.1 Talletukset ja muut velat 17 130 −1 102
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 79 512 1 988
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 819 2
Vastattavaa yhteensä 1 216 884 9 181
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle