Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 martie 2007

27 martie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 martie 2007, scăderea de 189 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 145,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 88,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 0,9 miliarde EUR, până la nivelul de 608,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 16,2 miliarde EUR, până la 53,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 10,5 miliarde EUR, până la 421,6 miliarde EUR. Miercuri, 21 martie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 271,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 282 miliarde EUR a fost decontată.

Atât apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active), cât şi apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-au situat la niveluri apropiate de zero (situaţie similară celei înregistrate în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,4 miliarde EUR, până la 178,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 175 996 −189
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 721 1 477
2.1 Creanţe asupra FMI 9 859 −35
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 862 1 512
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 904 162
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 945 450
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 945 450
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 421 999 10 496
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 281 999 10 498
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 140 000 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 376 894
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 88 095 432
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 317 0
9 Alte active 222 303 −1 063
Total active 1 142 656 12 659
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 608 308 −884
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 178 813 −3 412
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 178 447 −3 422
2.2 Facilitatea de depozit 47 14
2.3 Depozite pe termen fix 318 −5
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 114 3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 004 16 303
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 53 435 16 239
5.2 Alte angajamente 8 569 64
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 349 204
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 157 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 233 1 334
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 233 1 334
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 66 920 −801
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 67 157 −89
Total pasive 1 142 656 12 659

Contacte media