Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.3.2007

27.3.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.3.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 189 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 145,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 88,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,9 miljardilla eurolla 608,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,2 miljardilla eurolla 53,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,5 miljardilla eurolla 421,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.3.2007 erääntyi 271,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 282 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,4 miljardilla eurolla 178,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 175 996 −189
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 721 1 477
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 859 −35
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 862 1 512
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 904 162
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 945 450
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 945 450
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 421 999 10 496
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 281 999 10 498
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 140 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 376 894
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 88 095 432
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 317 0
9 Muut saamiset 222 303 −1 063
Vastaavaa yhteensä 1 142 656 12 659
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 608 308 −884
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 178 813 −3 412
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 178 447 −3 422
2.2 Talletusmahdollisuus 47 14
2.3 Määräaikaistalletukset 318 −5
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 114 3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 004 16 303
5.1 Julkisyhteisöt 53 435 16 239
5.2 Muut 8 569 64
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 349 204
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 157 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 233 1 334
8.1 Talletukset ja muut velat 13 233 1 334
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 66 920 −801
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 67 157 −89
Vastattavaa yhteensä 1 142 656 12 659

Yhteyshenkilöt