Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. március 23.

2007. március 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. március 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 189 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 145,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval emelkedett, 88,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 608,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,2 milliárd euróval nőtt, 53,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,5 milliárd euróval emelkedett, 421,6 milliárd euróra. 2007. március 21-én, szerdán lejárt egy 271,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 282 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,4 milliárd euróval csökkent, 178,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 175 996 −189
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 721 1 477
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 859 −35
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 862 1 512
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 904 162
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 945 450
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 945 450
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 421 999 10 496
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 281 999 10 498
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 140 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 376 894
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 88 095 432
8 Euróban denominált államadósság 39 317 0
9 Egyéb eszközök 222 303 −1 063
Eszközök összesen 1 142 656 12 659
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 608 308 −884
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 178 813 −3 412
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 178 447 −3 422
2.2 Betéti rendelkezésre állás 47 14
2.3 Lekötött betétek 318 −5
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 114 3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 004 16 303
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 53 435 16 239
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 569 64
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 349 204
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 157 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 233 1 334
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 233 1 334
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 66 920 −801
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 67 157 −89
Források összesen 1 142 656 12 659

Médiakapcsolatok