Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 ianuarie 2007

30 ianuarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 ianuarie 2007, reducerea de 36 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede din aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o diminuare cu 0,7 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 82,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 3,4 miliarde EUR, până la nivelul de 602,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au crescut cu 6,5 miliarde EUR, până la 59,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a majorat cu 5,2 miliarde EUR, până la 435,8 miliarde EUR. Miercuri, 24 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 312,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 317,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) a consemnat, şi în acest caz, un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a înregistrat o creştere de 1,5 miliarde EUR, până la 176,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 720 −36
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 344 −55
2.1 Creanţe asupra FMI 10 589 26
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 755 −81
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 098 −710
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 760 −379
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 13 760 −379
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 437 508 5 004
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 317 502 5 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 120 000 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 534 408
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 82 066 194
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 359 0
9 Alte active 221 759 2 496
Total active 1 148 148 6 922
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 602 691 −3 377
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 177 871 1 330
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 176 124 1 511
2.2 Facilitatea de depozit 20 3
2.3 Depozite pe termen fix 1 727 −179
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 106 5
4 Certificate de debit emise 1 −36
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 710 6 214
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 59 871 6 458
5.2 Alte angajamente 8 839 −244
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 340 2 551
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 169 3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 326 −25
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 326 −25
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 71 935 256
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 398 1
Total pasive 1 148 148 6 922

Contacte media