Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.1.2007

30.1.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.1.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 36 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,7 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 82,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 3,4 miljardilla eurolla 602,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,5 miljardilla eurolla 59,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 435,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.1.2007 erääntyi 312,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 317,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,5 miljardilla eurolla 176,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 720 −36
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 344 −55
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 589 26
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 755 −81
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 098 −710
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 760 −379
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 760 −379
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 437 508 5 004
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 317 502 5 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 120 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 534 408
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 82 066 194
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 359 0
9 Muut saamiset 221 759 2 496
Vastaavaa yhteensä 1 148 148 6 922
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 602 691 −3 377
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 177 871 1 330
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 124 1 511
2.2 Talletusmahdollisuus 20 3
2.3 Määräaikaistalletukset 1 727 −179
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 106 5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 1 −36
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 710 6 214
5.1 Julkisyhteisöt 59 871 6 458
5.2 Muut 8 839 −244
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 340 2 551
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 169 3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 326 −25
8.1 Talletukset ja muut velat 13 326 −25
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 71 935 256
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 398 1
Vastattavaa yhteensä 1 148 148 6 922

Yhteyshenkilöt