Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. január 26.

2007. január 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. január 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 36 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,7 milliárd euróval csökkent, 145,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd  euróval emelkedett, 82,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,4 milliárd euróval csökkent, 602,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 6,5 milliárd euróval nőtt, 59,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,2 milliárd euróval emelkedett, 435,8 milliárd euróra. 2007. január 24-én, szerdán lejárt egy 312,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 317,5 milliárd euro értében.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5 tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2 tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,5 milliárd euróval nőtt, 176,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 720 −36
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 344 −55
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 589 26
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 755 −81
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 098 −710
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 760 −379
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 760 −379
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 437 508 5 004
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 317 502 5 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 120 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 534 408
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 82 066 194
8 Euróban denominált államadósság 39 359 0
9 Egyéb eszközök 221 759 2 496
Eszközök összesen 1 148 148 6 922
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 602 691 −3 377
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 177 871 1 330
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 176 124 1 511
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 3
2.3 Lekötött betétek 1 727 −179
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 106 5
4 Kibocsátott adósságpapírok 1 −36
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 710 6 214
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 871 6 458
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 839 −244
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 340 2 551
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 169 3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 326 −25
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 326 −25
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 71 935 256
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 398 1
Források összesen 1 148 148 6 922

Médiakapcsolatok