Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 26 d.

2007 m. sausio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. sausio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 36 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 82,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 602,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 59,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 435,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. sausio 24 d., baigėsi 312,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 317,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 176,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 720 −36
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 344 −55
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 589 26
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 755 −81
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 098 −710
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 760 −379
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 760 −379
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 437 508 5 004
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 317 502 5 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 534 408
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 82 066 194
8 Valdžios skola eurais 39 359 0
9 Kitas turtas 221 759 2 496
Visas turtas 1 148 148 6 922
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 602 691 −3 377
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 177 871 1 330
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 124 1 511
2.2 Indėlių galimybė 20 3
2.3 Terminuotieji indėliai 1 727 −179
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 106 5
4 Išleisti skolos sertifikatai 1 −36
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 710 6 214
5.1 Valdžiai 59 871 6 458
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 839 −244
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 340 2 551
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 169 3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 326 −25
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 326 −25
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 71 935 256
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 398 1
Visi įsipareigojimai 1 148 148 6 922

Kontaktai žiniasklaidai