Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. jaanuar 2007

30. jaanuar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. jaanuaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 36 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 82,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,4 miljardi euro võrra 602,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,5 miljardi euro võrra 59,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,2 miljardi euro võrra 435,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. jaanuaril 2007 möödus 312,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 317,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,5 miljardi euro võrra 176,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 720 −36
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 344 −55
2.1 Nõuded RVFle 10 589 26
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 755 −81
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 098 −710
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 760 −379
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 760 −379
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 437 508 5 004
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 317 502 5 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 534 408
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 82 066 194
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359 0
9 Muud varad 221 759 2 496
Varad kokku 1 148 148 6 922
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 602 691 −3 377
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 177 871 1 330
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 176 124 1 511
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 3
2.3 Tähtajalised hoiused 1 727 −179
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 106 5
4 Emiteeritud võlakirjad 1 −36
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 68 710 6 214
5.1 Valitsussektor 59 871 6 458
5.2 Muud kohustused 8 839 −244
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 340 2 551
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 169 3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 326 −25
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 326 −25
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 71 935 256
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 398 1
Kohustused kokku 1 148 148 6 922

Kontaktandmed