Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

27. listopada 2022.

Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 75 baznih bodova. Trećim uzastopnim znatnim povećanjem kamatnih stopa monetarne politike Upravno vijeće ostvarilo je velik napredak u postupnom ukidanju monetarne akomodacije. Upravno vijeće donijelo je današnju odluku o povećanju ključnih kamatnih stopa i očekuje da će ih nastaviti povećavati radi što skorijeg povratka inflacije na srednjoročni inflacijski cilj od 2 %. Upravno vijeće donosit će odluke o kamatnim stopama na svakom sastanku povezanom s monetarnom politikom u skladu s kretanjem inflacijskih i gospodarskih izgleda.

Inflacija je i dalje pretjerano visoka i dulje će razdoblje ostati viša od ciljne razine. U rujnu je inflacija u europodručju dosegnula 9,9 %. U proteklih su nekoliko mjeseci snažan rast cijena energije i hrane, uska grla u opskrbnim lancima i oporavak potražnje poslije pandemije prouzročili širenje cjenovnih pritisaka i rast inflacije. Cilj monetarne politike Upravnog vijeća jest smanjiti potporu potražnji i rizik trajnog porasta inflacijskih očekivanja.

Upravno vijeće također je odlučilo promijeniti uvjete treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (dalje u tekstu: operacije TLTRO III). U akutnoj fazi pandemije taj je instrument imao ključnu ulogu u smanjenju negativnih rizika za stabilnost cijena. Danas, s obzirom na neočekivani i izvanredni porast inflacije, treba prilagoditi taj instrument kako bi bio u skladu s općenitom normalizacijom monetarne politike te kako bi se pojačao prijenos povećanja ključnih kamatnih stopa na uvjete bankovnog kreditiranja. Upravno vijeće stoga je odlučilo prilagoditi kamatne stope primjenjive na operacije TLTRO III od 23. studenoga 2022. i bankama ponuditi dodatne datume za dobrovoljne prijevremene otplate.

Naposljetku, kako bi se remuneracija minimalnih pričuva koje drže kreditne institucije u Eurosustavu u većoj mjeri uskladila s uvjetima na tržištu novca, Upravno vijeće odlučilo je da će se minimalne pričuve remunerirati po stopi koja je jednaka ESB‑ovoj stopi na novčani depozit.

Promjene uvjeta operacija TLTRO III podrobnije su opisane u zasebnom priopćenju za javnost koje će biti objavljeno u 15.45 SEV. U 15.45 SEV objavit će se još jedno tehničko priopćenje za javnost, u kojem će biti podrobnije opisana promjena remuneracije minimalnih pričuva.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 75 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 2,00 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 2,25 % a kamatna stopa na novčani depozit 1,50 %. Povećanja će stupiti na snagu 2. studenoga 2022.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće namjerava i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje uvjeta obilne likvidnosti i primjerene monetarne politike.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće odlučilo je prilagoditi kamatne stope koje se primjenjuju na treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja. Od 23. studenoga 2022. do datuma dospijeća ili datuma prijevremene otplate svake nedospjele operacije TLTRO III kamatna stopa za operacije TLTRO III bit će indeksirana uz prosječnu primjenjivu ključnu kamatnu stopu ESB‑a za to razdoblje. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je ponuditi bankama dodatne datume za dobrovoljne prijevremene otplate. U svakom slučaju, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je, u okviru svojih ovlasti, prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.45 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije