Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

27 octombrie 2022

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 75 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. Prin această majorare substanțială a ratelor dobânzilor pentru a treia oară consecutiv, Consiliul guvernatorilor a înregistrat progrese considerabile în procesul de retragere a măsurilor acomodative de politică monetară. Consiliul guvernatorilor a adoptat decizia de astăzi, și estimează majorarea în continuare a ratelor dobânzilor, pentru a asigura revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor va baza traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor de politică monetară pe evoluția perspectivelor inflației și a economiei, urmând abordarea sa de la o ședință la alta.

Inflația se menține la niveluri mult prea ridicate și va rămâne superioară țintei o perioadă mai îndelungată. În luna septembrie, inflația în zona euro a ajuns la 9,9%. În ultimele luni, saltul prețurilor produselor energetice și ale alimentelor, blocajele la nivelul ofertei și redresarea postpandemică a cererii au condus la generalizarea presiunilor asupra prețurilor și la creșterea inflației. Politica monetară a Consiliului guvernatorilor vizează reducerea măsurilor de sprijinire a cererii și protejarea împotriva riscului unor valori crescute persistente ale anticipațiilor privind inflația.

Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, modificarea termenilor și condițiilor celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). În faza acută a pandemiei, acest instrument a deținut un rol esențial în contracararea riscurilor în sensul scăderii la adresa stabilității prețurilor. În prezent, având în vedere accelerarea neprevăzută și extraordinară a inflației, este necesară recalibrarea acestui instrument pentru a asigura consecvența sa cu procesul mai amplu de normalizare a politicii monetare și a întări transmisia majorărilor ratelor dobânzilor de politică monetară la nivelul condițiilor de creditare bancară. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis să ajusteze ratele dobânzilor aplicabile OTRTL III începând cu data de 23 noiembrie 2022 și să ofere băncilor date suplimentare de rambursare anticipată voluntară a acestor operațiuni.

Nu în ultimul rând, pentru o mai bună aliniere a remunerării rezervelor minime obligatorii deținute de instituțiile de credit în cadrul Eurosistemului la condițiile de pe piața monetară, Consiliul guvernatorilor a decis să fixeze remunerarea rezervelor minime la nivelul ratei dobânzii la facilitatea de depozit a BCE.

Detaliile referitoare la modificările aduse termenilor și condițiilor OTRTL III sunt furnizate într-un comunicat de presă separat, care urmează să fie publicat la ora 15.45 (ora Europei Centrale). Un alt comunicat de presă tehnic, care conține detalii privind modificarea remunerării rezervelor minime obligatorii, va fi, de asemenea, publicat la ora 15.45 (ora Europei Centrale).

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 75 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 2,00%, 2,25% și, respectiv, 1,50% începând cu data de 2 noiembrie 2022.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) pe o perioadă extinsă după data la care a inițiat majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor volume însemnate de lichiditate și a unei orientări corespunzătoare a politicii monetare.

În ceea ce privește programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor a decis să ajusteze ratele dobânzilor aplicabile OTRTL III. În perioada cuprinsă între 23 noiembrie 2022 și data scadenței sau data de rambursare anticipată a fiecărei operațiuni OTRTL III în curs respective, rata dobânzii la operațiunile OTRTL III va fi indexată la media ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE aplicabile în cursul acestei perioade. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să ofere băncilor date suplimentare de rambursare anticipată voluntară a acestor operațiuni. În orice caz, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media