Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2022. október 27.

A Kormányzótanács a mai napon úgy határozott, hogy az EKB három irányadó kamatlábát 75 bázisponttal megemeli. Ezzel a harmadik nagyobb egymást követő irányadókamat-emeléssel a Kormányzótanács számottevő előrelépést tett a laza monetáris politika kivezetése felé. A Kormányzótanács a mai döntést és a várható további kamatemelési döntéseket azért hozza meg, hogy biztosítsa az infláció megfelelő időben való visszatérését a 2%-os középtávú céljához. A Kormányzótanács a jövőbeli irányadó kamatpályát az inflációs és gazdasági kilátások alakulására alapozza, az értekezletről értekezletre való megközelítést követve.

Az infláció változatlanul túlságosan magas, és huzamosan a cél felett fog tartózkodni. Az euroövezet inflációja szeptemberben elérte a 9,9%-ot. Az elmúlt hónapok során az erősen megemelkedett energia- és élelmiszerárak, a szűk kínálati keresztmetszetek és a pandémiát követő keresletélénkülés az ároldali nyomás kiszélesedéséhez és az infláció megemelkedéséhez vezetett. A Kormányzótanács monetáris politikája arra irányul, hogy csökkentse a kereslet támogatását, és hogy védekezzen az inflációs várakozások tartósan felfelé irányuló elmozdulásának kockázata ellen.

A Kormányzótanács emellett döntött a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO–III) feltételeinek módosításáról is. A pandémia akut szakaszában ez az eszköz kulcsszerepet töltött be az árstabilitást érintő negatív kockázatok elleni fellépésben. Figyelembe véve az infláció váratlan és rendkívüli megemelkedését, mára szükségessé vált az eszköz újrakalibrálása annak érdekében, hogy összhangban legyen a monetáris politika szélesebb normalizálási folyamatával, és hogy megerősítse az irányadókamat-emelések banki hitelfeltételekbe való transzmisszióját, átvitelét. A Kormányzótanács ezért döntött a TLTRO–III-ra alkalmazandó kamatlábak 2022. november 23-ával kezdődő módosításáról és arról, hogy a bankoknak újabb időpontokat kínáljon az önkéntes alapú korai visszafizetésre.

Végül abból a célból, hogy a hitelintézeteknek az eurorendszer által vezetett kötelező tartalékai utáni díjazást szorosabban hozzáigazítsa a pénzpiaci kondíciókhoz, a Kormányzótanács úgy döntött, hogy a kötelező tartalék díjazását az EKB betéti rendelkezésre állásának kamatlábán határozza meg.

A TLTRO–III feltételeinek módosításaival kapcsolatos részletesebb információkat a 15:45-kor (CET) megjelenő külön sajtóközleményben részletesen ismertetjük. Ugyancsak 15:45-kor a kötelezőtartalék-díjazás módosítását részletező technikai sajtóközleményt is kiadunk.

Az EKB irányadó kamatlábai

A Kormányzótanács úgy döntött, hogy 75 bázisponttal megemeli az EKB három irányadó kamatlábát. Ennek megfelelően az irányadó refinanszírozási műveletek, az aktív oldali rendelkezésre állás és a betéti rendelkezésre állás kamatlábai 2022. november 2-i hatállyal 2,00%-ra, 2,25%-ra, illetve 1,50%-ra emelkednek.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanácsnak az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdte az EKB irányadó kamatainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a bőséges likviditási feltételek és a megfelelő monetáris politikai alapállás.

A PEPP-t illetően a Kormányzótanácsnak szándékában áll, hogy legalább 2024 végéig újra befekteti a programban vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

A Kormányzótanács továbbra is rugalmasan jár el a PEPP program portfóliójában esedékessé váló visszaváltott állományok újrabefektetésével azzal a céllal, hogy fellépjen a monetáris politikai transzmissziós mechanizmust a pandémia kapcsán érő kockázatok ellen.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács úgy döntött, hogy módosítja a TLTRO–III-ra alkalmazandó kamatlábakat. Minden egyes fennálló TLTRO-III művelet tekintetében 2022. november 23-tól a futamidő végéig vagy a korai visszafizetés napjáig a TLTRO-III műveletek kamatlábát az EKB adott időszakban érvényes, megfelelő irányadó kamatlábainak átlagához indexálja. A Kormányzótanács emellett úgy határozott, hogy a bankoknak újabb időpontokat kínál az önkéntes alapú korai visszafizetésre. A Kormányzótanács mindenesetre rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célján stabilizálódjék. A transzmisszióvédelmi eszköz rendelkezésre áll olyan indokolatlan, rendellenes piaci dinamikákkal szembeni ellenintézkedés céljára, amelyek komoly fenyegetést jelentenek a monetáris politika transzmissziójára nézve valamennyi euroövezeti országban, lehetővé téve így, hogy a Kormányzótanács eredményesebben teljesítse árstabilitási megbízatását.

Az EKB elnöke ma délután 14:45 kor (CET) kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok