Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

27. oktober 2022

Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 75 bazičnih točk. S tem tretjim zaporednim večjim dvigom obrestnih mer je naredil velik korak naprej pri umikanju spodbud denarne politike. Svet ECB je današnjo odločitev sprejel – in pričakuje, da bo obrestne mere še zviševal, – da bi se inflacija čim hitreje vrnila na srednjeročno ciljno raven 2%. O prihodnjih zvišanjih se bo Svet ECB odločal glede na to, kako se bodo razvijali obeti za inflacijo in gospodarsko rast, odločitve pa bo sprejemal na vsaki seji posebej.

Inflacija je še vedno daleč previsoka in bo dalj časa ostala nad ciljno vrednostjo. Septembra je inflacija v euroobmočju dosegla 9,9%. V zadnjih mesecih so naraščajoče cene energentov in hrane, ozka grla v ponudbi in okrevanje povpraševanja po pandemiji povzročili širitev cenovnih pritiskov in zviševanje inflacije. Cilj denarne politike Sveta ECB je zmanjšati podporo povpraševanju in preprečevati tveganje, da bi se inflacijska pričakovanja vztrajno premikala navzgor.

Svet ECB je poleg tega sklenil spremeniti pogoje, ki veljajo v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III). Ta instrument je v akutni fazi pandemije igral ključno vlogo pri blažitvi navzdol usmerjenih tveganj za cenovno stabilnost, zdaj pa ga je treba rekalibrirati zaradi nepričakovanega in izjemnega zvišanja inflacije, da bi bil usklajen s širšim procesom normalizacije denarne politike. S tem se bodo zvišanja obrestnih mer denarne politike lahko močneje prenašala v obrestne mere za bančna posojila. Zato je Svet ECB sklenil prilagoditi obrestne mere, ki bodo v operacijah CUODR III veljale od 23. novembra 2022, ter bankam ponuditi dodatne datume prostovoljnega predčasnega odplačila.

Kot zadnje je Svet ECB za boljšo uskladitev obrestovanja obveznih rezerv, ki jih imajo kreditne institucije pri Eurosistemu, s pogoji na denarnem trgu sklenil, da obrestno mero za obvezne rezerve izenači z obrestno mero ECB za odprto ponudbo mejnega depozita.

Spremembe pogojev za operacije CUODR III so podrobno opisane v ločenem sporočilu za javnost, ki bo objavljeno ob 15.45 po srednjeevropskem času. Še eno tehnično sporočilo za javnost, v katerem so podrobneje predstavljene spremembe obrestovanja obveznih rezerv, bo prav tako objavljeno ob 15.45 po srednjeevropskem času.

Ključne obrestne mere ECB

Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 75 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 2,00%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 2,25%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 1,50%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 2. novembra 2022.

Program nakupa vrednostnih papirjev (APP) in izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)

Svet ECB namerava glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa APP, še naprej v celoti ponovno investirati, in sicer daljše obdobje po datumu, ko je začel dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo razmere obsežne likvidnosti in ustrezna naravnanost denarne politike.

Kar zadeva program PEPP, namerava Svet ECB glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru tega programa, ponovno investirati vsaj do konca leta 2024. V vsakem primeru se bo postopno zmanjševanje portfelja v okviru tega programa upravljalo tako, da se prepreči poseganje v ustrezno naravnanost denarne politike.

Svet ECB bo še naprej fleksibilno ponovno investiral unovčenja, ki izhajajo iz portfelja v okviru programa PEPP, da bi preprečil tveganja, povezana s pandemijo, ki bi lahko ogrozila transmisijski mehanizem denarne politike.

Operacija refinanciranja

Svet ECB je sklenil prilagoditi obrestne mere, ki se uporabljajo v operacijah CUODR III. Od 23. novembra do datuma zapadlosti oziroma do datuma predčasnega odplačila vsake operacije bo obrestna mera za to operacijo indeksirana na povprečno veljavno ključno obrestno mero ECB v posameznem obdobju. Svet ECB je poleg tega sklenil, da bankam ponudi dodatne datume prostovoljnega predčasnega odplačila. Svet ECB bo redno preverjal, kako ciljno usmerjene posojilne operacije prispevajo k naravnanosti njegove denarne politike.

***

Svet ECB je v okviru svojega mandata pripravljen prilagoditi vse instrumente, da bi zagotovil, da se bo inflacija stabilizirala na ciljni 2-odstotni ravni v srednjeročnem obdobju. Na voljo je instrument za zaščito transmisije, katerega cilj je preprečiti neupravičeno, neurejeno tržno dinamiko, ki predstavlja resno grožnjo transmisiji denarne politike po vseh državah v euroobmočju, kar Svetu ECB omogoča, da učinkoviteje izpolnjuje mandat ohranjanja cenovne stabilnosti.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na tiskovni konferenci, ki se bo začela danes ob 14.45 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije