Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2022 m. spalio 27 d.

Valdančioji taryba šiandien nusprendė visas tris ECB pagrindines palūkanų normas padidinti 75 baziniais punktais. Tai trečias kartas iš eilės, kai ženkliai padidinamos pinigų politikos palūkanų normos – šiais veiksmais Valdančioji taryba padarė reikšmingą pažangą atsisakydama skatinamosios pinigų politikos. Šiandien Valdančioji taryba priėmė būtent tokį sprendimą ir numato, kad palūkanų normas didins ir toliau, kad užtikrintų, jog infliacija laiku grįžtų į jos tikslinį 2 % vidutiniu laikotarpiu lygį. Ką toliau Valdančioji taryba darys su pinigų politikos palūkanų normomis, priklausys nuo tolesnės infliacijos ir ekonomikos perspektyvos raidos. Į ją atsižvelgusi, Valdančioji taryba sprendimus priims atskirai per kiekvieną posėdį.

Infliacija vis dar yra gerokai per didelė ir savo tikslinį lygį viršys dar gana ilgą laiką. Rugsėjo mėn. infliacija euro zonoje pasiekė 9,9 %. Pastaraisiais mėnesiais sparčiai kylančios energijos ir maisto produktų kainos, tiekimo kliūtys ir popandeminis paklausos atsigavimas nulėmė stipresnį kainų spaudimą ir pastūmėjo infliaciją į viršų. Savo pinigų politika Valdančioji taryba siekia mažinti paklausos skatinimą ir neleisti, kad susiformuotų nuolat didėjančios infliacijos lūkesčiai.

Valdančioji taryba taip pat nusprendė pakeisti trečiosios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygas. Kritiškame pandemijos etape ši priemonė buvo labai svarbi mažinant riziką kainų stabilumui. Tačiau, atsižvelgiant į šių dienų netikėtą ir ypatingą infliacijos kilimą, šią priemonę reikia keisti, kad ji būtų suderinama su platesniu pinigų politikos normalizavimo procesu ir kad pinigų politikos palūkanų normų didinimo poveikis geriau persiduotų bankų skolinimo sąlygoms. Todėl Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti TITRO III taikomas palūkanas nuo 2022 m. lapkričio 23 d. ir pasiūlyti bankams kelias papildomas savanoriško išankstinio grąžinimo datas.

Galiausiai, kad atlyginimas už kredito įstaigų Eurosistemoje laikomas privalomąsias atsargas labiau atitiktų pinigų rinkos sąlygas, Valdančioji taryba nusprendė nustatyti, kad atlyginimas už laikomas privalomąsias atsargas būtų lygus ECB palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe.

TITRO III sąlygų pakeitimai išsamiau aprašyti atskirame pranešime spaudai, kuris bus paskelbtas 15.45 val. Vidurio Europos laiku. Bus paskelbtas (15.45 val. Vidurio Europos laiku) ir dar vienas techninio pobūdžio pranešimas spaudai apie pakeitimą, susijusį su atlyginimu už privalomąsias atsargas.

ECB pagrindinės palūkanų normos

Valdančioji taryba nusprendė visas tris ECB pagrindines palūkanų normas padidinti 75 baziniais punktais. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis bus padidintos atitinkamai iki 2,00 %, 2,25 % ir 1,50 % ir bus taikomos nuo 2022 m. lapkričio 2 d.

Turto pirkimo programa (TPP) ir specialioji pandeminė pirkimo programa (SPPP)

Valdančioji taryba ketina ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų išpirkimo terminui, dar gana ilgą laiką po to, kai ji pradėjo didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga didelio likvidumo sąlygoms ir tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

Kalbant apie SPPP, pažymėtina, kad Valdančioji taryba ketina reinvestuoti pagrindines sumas, gautas iš pagal šią programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų išpirkimo terminui, bent iki 2024 m. pabaigos. Bet kokiu atveju nuoseklus SPPP portfelio mažinimas, pasibaigus reinvestavimo terminui, ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

Valdančioji taryba išlaikys sumų, gautų iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų išpirkimo terminui, reinvestavimo lankstumą, kad sumažintų su pandemija susijusią riziką pinigų politikos perdavimo mechanizmui.

Refinansavimo operacijos

Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti TITRO III taikomas palūkanų normas. Nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki kiekvienos atitinkamos galiojančios TITRO III operacijos termino pabaigos arba išankstinio grąžinimo datos TITRO III operacijoms taikoma palūkanų norma bus indeksuota pagal tuo laikotarpiu taikomas vidutines ECB pagrindines palūkanų normas. Valdančioji taryba taip pat nusprendė pasiūlyti bankams kelias papildomas savanoriško išankstinio grąžinimo datas. Bet kokiu atveju, Valdančioji taryba reguliariai vertins, kokį poveikį tikslinės skolinimosi operacijos daro jos pinigų politikos pozicijai.

***

Valdančioji taryba yra pasirengusi koreguoti visas pagal jai suteiktus įgaliojimus turimas priemones, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija įsitvirtintų ties jos siekiamu 2 % lygiu. Politikos poveikio perdavimo apsaugos priemonė gali būti naudojama siekiant suvaldyti nepagrįstą, netvarkingą rinkos dinamiką, keliančią rimtą riziką pinigų politikos perdavimui visose euro zonos šalyse, o tai padėtų Valdančiajai tarybai dar veiksmingiau vykdyti jai suteiktus įgaliojimus užtikrinti kainų stabilumą.

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.45 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai