Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

27. října 2022

Rada guvernérů dnes rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 75 bazických bodů. Tímto třetím velkým zvýšením úrokových sazeb v řadě Rada guvernérů dosáhla výrazného pokroku při ukončování akomodace měnové politiky. Toto rozhodnutí Rada guvernérů dnes přijala – a očekává, že úrokové sazby bude dále zvyšovat –, aby zajistila včasný návrat inflace ke svému střednědobému inflačnímu cíli ve výši 2 %. Rada guvernérů bude v trajektorii budoucích úrokových sazeb vycházet z vývoje výhledu inflace a růstu ekonomiky, v souladu se svým přístupem přijímání rozhodnutí o úrokových sazbách jen na příslušných zasedáních.

Inflace zůstává příliš vysoká a po delší dobu zůstane nad stanoveným cílem. V září dosáhla míra inflace v eurozóně 9,9 %. V posledních měsících vedly rostoucí ceny energií a potravin, problémy v dodávkách a oživení poptávky po pandemii k rozšíření cenových tlaků a růstu inflace. Měnová politika Rady guvernérů má za cíl snižovat podporu poptávky a poskytnout ochranu před rizikem setrvalého nárůstu inflačních očekávání.

Rada guvernérů dále rozhodla změnit podmínky třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III). Během kritické fáze pandemie hrál tento nástroj důležitou úlohu jako protiváha rizikům pro cenovou stabilitu na straně poklesu. Dnes je vzhledem k neočekávanému a mimořádnému růstu inflace nezbytné změnit nastavení těchto podmínek, aby byl zajištěn soulad s širším procesem návratu měnové politiky k normálu a byla posílena transmise zvýšení úrokových sazeb do podmínek bankovních úvěrů. Rada guvernérů proto rozhodla upravit úrokové sazby vztahující se na TLTRO III od 23. listopadu 2022 a nabídnout bankám dodatečné termíny pro dobrovolné předčasné splácení.

A konečně, s cílem více sladit úročení minimálních rezerv držených úvěrovými institucemi u Eurosystému s podmínkami na peněžním trhu Rada guvernérů rozhodla, že pro úročení minimálních rezerv se použije sazba vkladové facility ECB.

Podrobnosti k těmto změnám podmínek TLTRO III jsou uvedeny v samostatné tiskové zprávě, která bude zveřejněna v 15:45 SEČ. Další tisková zpráva s podrobnostmi o změně úročení minimálních rezerv bude také zveřejněna v 15:45 SEČ.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 75 bazických bodů. S účinností od 2. listopadu 2022 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 2,00 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 2,25 % a úroková sazba vkladové facility na 1,50 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů má v úmyslu nadále reinvestovat v plném rozsahu jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začala zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení podmínek dostatečné likvidity a náležitého nastavení měnové politiky.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

Rada guvernérů rozhodla upravit úrokové sazby vztahující se na TLTRO III. Od 23. listopadu 2022 do data splatnosti nebo předčasného splacení každé příslušné splatné operace TLTRO III bude úroková sazba operací TLTRO III indexována podle průměrných příslušných základních úrokových sazeb ECB během tohoto období. Rada guvernérů rovněž rozhodla nabídnout bankám dodatečné termíny pro dobrovolné předčasné splácení. V každém případě bude Rada guvernérů pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje v rámci svého mandátu přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila stabilizaci inflace na svém 2% cíli. Nástroj na ochranu transmise je dostupný k odvrácení nežádoucí chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média