Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • Priopćenje za javnost

Odluke o monetarnoj politici

14. travnja 2022.

Invazija Rusije na Ukrajinu izaziva golema stradanja. Pogodila je i gospodarstvo u Europi i šire. Sukob i povezana neizvjesnost vrlo nepovoljno djeluju na pouzdanje poduzeća i potrošača. Poremećaji u trgovini uzrokuju nove manjkove repromaterijala. Brzi rast cijena energije i sirovina smanjuje potražnju i koči proizvodnju. Gospodarska kretanja bitno će ovisiti o tijeku sukoba, učinku aktualnih sankcija i mogućim dodatnim mjerama. Gospodarsku aktivnost istodobno i dalje potiče ponovno otvaranje gospodarstva poslije krize uzrokovane pandemijom. Inflacija je znatno porasla i ostat će visoka i u sljedećim mjesecima, uglavnom zbog naglog rasta troškova energije. Inflacijski pritisci pojačali su se u mnogim sektorima.

Na današnjem je sastanku Upravno vijeće ocijenilo da podatci dobiveni nakon prethodnog sastanka Upravnog vijeća potvrđuju očekivanje da neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira treba obustaviti u trećem tromjesečju. U sljedećem će razdoblju monetarna politika ESB‑a ovisiti o novim podatcima i kontinuiranoj procjeni izgleda koju provodi Upravno vijeće. S obzirom na trenutačnu veliku neizvjesnost, Upravno će vijeće u provedbi monetarne politike zadržati otvorenost za različite opcije, postupnost i prilagodljivost. Poduzet će sve što je potrebno kako bi se ispunile ESB‑ove zadaće održavanja stabilnosti cijena i doprinosa očuvanju financijske stabilnosti.

Program kupnje vrijednosnih papira (APP)

Mjesečne neto kupnje u sklopu APP‑a iznosit će 40 mlrd. EUR u travnju, 30 mlrd. EUR u svibnju i 20 mlrd. EUR u lipnju. Na današnjem je sastanku Upravno vijeće ocijenilo da podatci dobiveni nakon prethodnog sastanka Upravnog vijeća potvrđuju očekivanje da neto kupnje u sklopu APP‑a treba obustaviti u trećem tromjesečju. Neto kupnje u trećem tromjesečju prilagodit će se na osnovi podataka i u skladu s kontinuiranom procjenom izgleda koju provodi Upravno vijeće.

Osim toga Upravno vijeće namjerava i dalje u cjelini reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke i na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %.

Ključne kamatne stope ESB‑a neće se prilagoditi odmah po završetku neto kupnji u sklopu APP‑a i njihova će prilagodba biti postupna. Kretanje ključnih kamatnih stopa ESB‑a i dalje će se utvrđivati u skladu sa smjernicama buduće monetarne politike Upravnog vijeća i njegovim strateškim opredjeljenjem za stabiliziranje inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Prema tome, Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB‑a ostati na sadašnjim razinama dok inflacija ne dosegne 2 % znatno prije kraja projekcijskog razdoblja, i to postojano do kraja projekcijskog razdoblja, te dok Upravno vijeće ne ocijeni da je temeljna inflacija dovoljno uznapredovala te je u skladu sa stabiliziranjem inflacije na razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP)

Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu PEPP‑a barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Dođe li ponovno do fragmentacije tržišta povezane s pandemijom, reinvestiranje u sklopu PEPP‑a može se u svakom trenutku prilagoditi u pogledu vremena, kategorija imovine i jurisdikcija. To bi moglo uključivati kupnju obveznica koje je izdala Helenska Republika nevezano za obnavljanja ili otkupe kako bi se izbjegli poremećaji kupnji u toj jurisdikciji, koji bi mogli poremetiti transmisiju monetarne politike u grčkom gospodarstvu dok se ono još opravlja od pandemije. Neto kupnje u sklopu PEPP‑a mogu ponovno početi ako to bude potrebno za odgovor na negativne šokove povezane s pandemijom.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće i dalje će pratiti uvjete financiranja za banke i pobrinut će se da dospjele operacije u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (engl. targeted longer-term refinancing operations,TLTRO III) ne ugrožavaju neometanu transmisiju naše monetarne politike. Osim toga, Upravno vijeće će redovito ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike. Kao što je najavljeno, očekuje da se posebni uvjeti u sklopu operacija TLTRO III neće primjenjivati poslije lipnja ove godine. Upravno vijeće ocijenit će i primjerenu kalibraciju sustava dviju naknada za pričuve kako politika negativne kamatne stope ne bi ograničila sposobnost banaka u financijskom posredovanju u uvjetima obilnog viška likvidnosti.

***

Upravno vijeće spremno je, u okviru svojih ovlasti, prilagoditi sve svoje instrumente i u njih po potrebi ugraditi prilagodljivost kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. U pandemiji se pokazalo da je, u stresnim uvjetima, prilagodljivost u oblikovanju i provedbi kupnji vrijednosnih papira pridonijela jačanju oslabljene transmisije monetarne politike i učinkovitosti nastojanja Upravnog vijeća da ostvari svoj cilj. U okviru ovlasti Upravnog vijeća, u stresnim uvjetima, prilagodljivost će biti značajka monetarne politike kad god prijetnje transmisiji monetarne politike ugroze cjenovnu stabilnost.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije