Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • Lehdistötiedote

Rahapoliittisia päätöksiä

14.4.2022

Venäjän sotatoimet aiheuttavat valtavaa kärsimystä Ukrainassa ja vaikuttavat myös Euroopan ja koko maailman talouteen. Konflikti ja sen mukanaan tuoma epävarmuus heikentävät tuntuvasti yritysten ja kuluttajien luottamusta. Kaupankäynnin häiriöt aiheuttavat pulaa raaka-aineista ja tuotantopanoksista. Energian ja raaka-aineiden nopea hinnannousu vaimentaa kysyntää ja jarruttaa tuotantoa. Talouden kehitys riippuu ennen kaikkea siitä, miten konflikti etenee ja miten nykyiset pakotteet ja mahdolliset uudet toimet vaikuttavat. Taloudellinen toiminta on kuitenkin alkanut elpyä pandemian kriisivaiheen jälkeen. Inflaatio on nopeutunut huomattavasti, ja se myös pysyy lähikuukausina nopeana lähinnä energiakustannusten huomattavan nousun vuoksi. Inflaatiopaineet ovat voimistuneet monilla toimialoilla.

EKP:n neuvosto katsoi tämänpäiväisessä kokouksessaan edellisen kokouksen jälkeen saatujen tietojen tukevan näkemystä, että omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) tehtävät netto-ostot voidaan lopettaa kolmannella vuosineljänneksellä. EKP:n neuvosto nojautuu rahapolitiikassa jatkossakin tuoreimpiin tietoihin ja kulloiseenkin tilannearvioonsa. Tässä hyvin epävarmassa tilanteessa EKP:n neuvosto harjoittaa rahapolitiikkaa joustavasti. Muutoksia tehdään asteittain ja kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon. EKP:n neuvosto tekee kaiken tarvittavan, jotta hintavakaus säilyy EKP:n mandaatin mukaisesti ja rahoitusvakaus voidaan turvata.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP)

Ostoja on tarkoitus tehdä huhtikuussa nettomääräisesti 40 miljardilla eurolla, toukokuussa 30 miljardilla eurolla ja kesäkuussa 20 miljardilla eurolla. EKP:n neuvosto katsoi tämänpäiväisessä kokouksessaan edellisen kokouksen jälkeen saatujen tietojen tukevan näkemystä, että APP-ohjelmassa tehtävät netto-ostot voidaan lopettaa kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen netto-ostojen määrä riippuu siitä, millaisia tietoja talouskehityksestä saadaan ja miten ne vaikuttavat EKP:n neuvoston tilannearvioon.

APP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan myös jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

EKP:n ohjauskorot

Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %.

EKP:n ohjauskorkoja aletaan muuttaa vasta jonkin aikaa sen jälkeen, kun netto-ostot APP-ohjelmassa ovat päättyneet, ja silloinkin muutoksia tehdään asteittain. Ohjauskorot kehittyvät EKP:n neuvoston ennakoivan viestinnän mukaisesti, ja niiden perustana on strategiaan kirjattu sitoumus vakauttaa inflaatiovauhti kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. EKP:n neuvosto siis odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen riittävää, jotta inflaation voidaan odottaa vakaantuvan kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

Omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

Jos pandemia aiheuttaa vielä hajautumista markkinoilla, PEPP-ohjelman uudelleensijoituksia voidaan ohjata joustavasti eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan. Esimerkiksi Kreikan joukkolainoja voidaan hankkia uudelleensijoitusten yhteydessä enemmänkin, jotta ostot eivät keskeydy ja vaikeuta rahapolitiikan välittymistä Kreikan taloudessa tilanteessa, jossa se toipuu edelleen pandemian vaikutuksista. Netto-ostot PEPP-ohjelmassa voidaan lisäksi tarvittaessa aloittaa uudestaan pandemian aiheuttamien häiriöiden torjumiseksi.

Rahoitusoperaatiot

EKP:n neuvosto seuraa jatkossakin pankkien rahoitustilannetta varmistaakseen, ettei kolmannessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO III) -sarjassa jaetun likviditeetin erääntyminen häiritse rahapolitiikan välittymistä. EKP:n neuvosto arvioi kohdennettujen rahoitusoperaatioiden vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen säännöllisin väliajoin. TLTRO III ‑operaatioissa on myönnetty lainaa erityisin ehdoin, joiden on määrä päättyä kesäkuussa. EKP:n neuvosto myös tarkistaa pankkien varannoille maksettavien kaksiportaisten korkojen mitoituksen, jotta negatiivinen talletuskorko ei häiritse pankkien roolia rahapolitiikan välittymisessä, kun ylimääräistä likviditeettiä on runsaasti.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia välineitään mandaattinsa rajoissa ja toimimaan tarpeen mukaan joustavasti sen varmistamiseksi, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Pandemian aikana on opittu, että kriisitilanteessa omaisuuseräostojen joustava suunnittelu ja toteutus on tukenut rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa, ja EKP:n neuvosto on siten voinut pyrkiä tavoitteeseensa tehokkaasti. Rahapolitiikka tulee jatkossakin joustamaan kriisitilanteissa EKP:n mandaatin rajoissa, jos välittymismekanismia uhkaavat häiriöt vaarantavat hintavakauden saavuttamisen.

EKP:n pääjohtaja kertoo näiden päätösten taustoista tänään kello 14.30 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle