Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • Tisková zpráva

Měnová rozhodnutí

14. dubna 2022

Agrese Ruska na Ukrajině způsobuje nezměrné utrpení. Postihuje také ekonomiku v Evropě i jinde. Tento konflikt a s ním spojená nejistota působí velmi negativně na důvěru podniků i spotřebitelů. Narušení obchodu vede k novému nedostatku materiálů a vstupů. Rychle rostoucí ceny energií a komodit snižují poptávku a omezují výrobu. Hospodářský vývoj bude zásadním způsobem záviset na vývoji konfliktu, dopadu stávajících sankcí i na dalších možných opatřeních. Současně hospodářskou aktivitu stále podporuje opětovné otevření ekonomiky po krizové etapě pandemie. Inflace výrazně vzrostla a v příštích měsících bude nadále vysoká – především v důsledku prudce rostoucích nákladů na energie. Inflační tlaky zintenzivnily v mnoha sektorech.

Na svém dnešním zasedání Rada guvernérů usoudila, že aktuální údaje dostupné od jejího posledního zasedání posilují její očekávání, že čisté nákupy aktiv v rámci programu nákupů aktiv by měly být ukončeny ve třetím čtvrtletí. Pokud jde o další vývoj, měnová politika ECB bude záviset na aktuálních údajích a na vyvíjejícím se hodnocení hospodářského výhledu Radou guvernérů. Ve stávajícím prostředí vysoké nejistoty si Rada guvernérů zachová při provádění měnové politiky otevřené možnosti a bude jednat postupně a flexibilně. Rada guvernérů podnikne veškeré potřebné kroky, aby naplnila mandát ECB v oblasti cenové stability a přispívala k zajištění finanční stability.

Program nákupu aktiv (APP)

Měsíční čisté nákupy v rámci programu APP dosáhnou v dubnu 40 mld. EUR, v květnu 30 mld. EUR a v červnu 20 mld. EUR. Na svém dnešním zasedání Rada guvernérů usoudila, že aktuální údaje dostupné od jejího posledního zasedání posilují její očekávání, že čisté nákupy aktiv v rámci programu APP by měly být ukončeny ve třetím čtvrtletí. Nastavení čistých nákupů na třetí čtvrtletí bude závislé na údajích a bude odrážet vyvíjející se hodnocení Rady guvernérů týkající se hospodářského výhledu.

Rada guvernérů také hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

Jakékoli úpravy základních úrokových sazeb ECB proběhnou po určité době po skončení čistých nákupů v rámci APP prováděných Radou guvernérů a budou uměřené a postupné. Vývoj základních úrokových sazeb ECB bude nadále určován měnověpolitickou signalizací Rady guvernérů a jejím strategickým závazkem stabilizovat střednědobou inflaci na 2 %. Rada guvernérů tedy očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na své stávající úrovni, než zaznamená dosahování 2% inflace výrazně před koncem horizontu projekcí a trvaleji po zbytek jejich horizontu a než usoudí, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci inflace na úrovni 2 % ve střednědobém horizontu.

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů hodlá reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2024. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

V případě obnovené tržní fragmentace v souvislosti s pandemií lze reinvestice v rámci programu PEPP flexibilně kdykoli upravit, pokud jde o čas, třídy aktiv a jurisdikce. Součástí by mohl být nákup dluhopisů vydaných Řeckou republikou nad rámec ukončení splátek tak, abychom zabránili přerušení nákupů v této jurisdikci, které by mohlo ohrozit transmisi měnové politiky do řecké ekonomiky, jež se stále zotavuje z dopadů pandemie. V případě potřeby lze opětovně zahájit také čisté nákupy aktiv v rámci programu PEPP s cílem čelit dopadům záporných šoků souvisejících s pandemií.

Refinanční operace

Rada guvernérů bude nadále sledovat podmínky bankovního financování a zajišťovat, aby splatnost operací v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) nenarušovala hladkou transmisi její měnové politiky. Rada guvernérů bude také pravidelně hodnotit, jak přispívají cílené zápůjční operace k nastavení její měnové politiky. Jak již bylo oznámeno, ukončení zvláštních podmínek uplatňovaných v rámci programu TLTRO III očekává v červnu tohoto roku. Rada guvernérů posoudí také vhodné nastavení svého dvoustupňového systému úročení rezerv, aby politika záporné úrokové sazby neomezovala schopnost bank zprostředkovávat financování v prostředí dostatečné úrovně přebytečné likvidity.

***

Rada guvernérů je připravena přizpůsobit všechny své nástroje v rámci svého mandátu – a v případě potřeby zahrnout také flexibilitu –, aby zajistila stabilizaci inflace na úrovni svého střednědobého 2% cíle. Pandemie ukázala, že v tíživých podmínkách napomohla flexibilita, pokud jde o koncepci a provádění nákupu aktiv, čelit dopadům zhoršené transmise měnové politiky a zefektivnila úsilí Rady guvernérů dosáhnout svého cíle. V rámci mandátu Rady guvernérů zůstane v tíživých podmínkách flexibilita jedním z prvků měnové politiky, kdykoli bude ohrožena transmise měnové politiky a tím pádem také dosažení cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média