Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • Sajtóközlemény

Monetáris politikai döntések

2022. április 14.

Oroszország agressziója Ukrajnában hatalmas szenvedéseket okoz. A gazdaságra is kihatással van Európában és azon túl is. A konfliktus és a vele járó bizonytalanság nagymértékben rontja a vállalati és fogyasztói bizalmat. A kereskedelmi fennakadások nyomán újabb anyag- és termelőeszköz-hiányok alakulnak ki. Az energia- és nyersanyagárak megugrása csökkenti a keresletet, és visszafogja a termelést. A gazdaság várható alakulása döntően függ a konfliktus alakulásától, az aktuális szankciók hatásától és a lehetséges további intézkedésektől. A gazdasági teljesítményt ugyanakkor továbbra is támogatja a gazdaságnak a pandémia válságszakasza utáni újraindulása. Az infláció jelentősen megemelkedett, és az elkövetkező hónapokban magas marad, aminek fő oka az energiaköltségek meredek megemelkedése. Az inflációs nyomás számos ágazatban fokozódott.

A Kormányzótanács mai értekezletén úgy ítélte meg, hogy az utolsó értekezlete óta beérkező adatok megerősítették a várakozását, miszerint az eszközvásárlási programja alatti nettó eszközvásárlások előreláthatólag a harmadik negyedévben lezárulnak. Előre tekintve, az EKB monetáris politikája a bejövő adatok, valamint a kilátásokra vonatkozó kormányzótanácsi értékelés alakulásának függvénye lesz. A mostani nagy bizonytalansággal jellemezhető helyzetben a Kormányzótanács fenntartja a monetáris politika kialakításának opcionalitását, fokozatosságát és rugalmasságát. A Kormányzótanács minden olyan lépés megtételére készen áll, amelyet az EKB árstabilitást kitűző megbízatásának teljesítése és a pénzügyi stabilitás biztosításához való hozzájárulás megkíván.

Eszközvásárlási program (APP)

Az APP alatti havi nettó vásárlások értéke áprilisban 40 milliárd €, májusban 30 milliárd €, júniusban pedig 20 milliárd € lesz. A Kormányzótanács mai értekezletén úgy ítélte meg, hogy az utolsó értekezlete óta beérkező adatok megerősítették a várakozását, miszerint az APP alatti nettó eszközvásárlások előreláthatólag a harmadik negyedévben lezárulnak. A harmadik negyedévre vonatkozó nettó vásárlások kalibrálása az adatoktól függ majd, és a Kormányzótanács kilátásokkal kapcsolatos értékelésének alakulását fogja tükrözni.

A Kormányzótanácsnak emellett az a szándéka, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatlábainak emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Az EKB irányadó kamatlábai

Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25%-os, illetve -0,50%-os szintje.

Az EKB irányadó kamatlábainak bármely kiigazítása a Kormányzótanácsnak az APP alatti nettó vásárlásai befejezése után valamennyi idővel és fokozatosan megy majd végbe. Az EKB irányadó kamatlábainak pályáját továbbra is a Kormányzótanács előretekintő útmutatása és azon stratégiai kötelezettségvállalása határozza meg, hogy az inflációt középtávon 2%-on stabilizálja. A Kormányzótanács ennek megfelelően arra számít, hogy az EKB irányadó kamatlábai a jelenlegi szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztalja, hogy az infláció jóval az előrejelzési időszak vége előtt, valamint az időszak hátralevő részét tekintve tartósan eléri a 2%-ot, és úgy nem ítéli, hogy a trendinflációban realizált elmozdulás megfelelően előrehaladt ahhoz, hogy konzisztens legyen az infláció középtávon 2%-on levő stabilizálódásával.

Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanács legalább 2024 végéig folytatni kívánja a PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztések újrabefektetését. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

Arra az esetre, ha a pandémiával összefüggésben kiújul a piaci fragmentáció, a PEPP alatti újrabefektetések bármikor rugalmasan módosíthatók időben, eszközosztály tekintetében és joghatóságok között. Ebbe beletartozhat a Görög Köztársaság által kibocsátott kötvények vásárlása a visszavásárlások megújításán túl és azokat meghaladó mértékben annak érdekében, hogy az adott joghatóságban elkerüljék a vásárlások félbeszakadását, ami gyengítheti a monetáris politikának a görög gazdaságba irányuló transzmisszióját, miközben folyamatban van a gazdaság helyreállása a járvány negatív utóhatásaiból. A PEPP alatti nettó vásárlás a pandémiával összefüggő negatív sokkhatások kivédése céljából szükség esetén újra is indítható.

Refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO-III) szerinti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa monetáris politikájának akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához. A bejelentésnek megfelelően a TLTRO–III során alkalmazandó különleges feltételek a tervek szerint idén júniusban befejeződnek. A Kormányzótanács emellett megvizsgálja a tartalékkamatozásra vonatkozó kétszintű rendszer megfelelő kalibrálását is azért, hogy a negatívkamat-politika a bőséges likviditásfelesleggel jellemezhető környezetben ne korlátozza a bankok közvetítői kapacitását.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi instrumentumának megfelelő és bármelyik irányban való kiigazítására – indokolt esetben a rugalmasságot is beépítve – annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os célján stabilizálódjék. A pandémia rámutatott, hogy stresszhelyzetben az eszközvásárlások megtervezése és végrehajtása terén tanúsított rugalmasság segít abban, hogy ki tudják védeni az elégtelen monetáris politikai transzmissziót, és eredményesebbé teszi a Kormányzótanácsnak a cél érdekében tett erőfeszítéseit. A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül a rugalmasság stresszhelyzetben a monetáris politika eleme marad minden olyan esetben, amikor a monetáris politikai transzmissziót érintő kockázatok veszélyeztetik az árstabilitás megvalósítását.

Az EKB elnöke ma délután 14:30 kor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok