Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • Comunicat de presă

Decizii de politică monetară

14 aprilie 2022

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei cauzează o suferință enormă. Aceasta are, de asemenea, repercusiuni asupra economiei, în Europa și în restul lumii. Conflictul și incertitudinile asociate afectează puternic încrederea sectorului corporativ și a consumatorilor. Perturbările schimburilor comerciale conduc la noi deficite de materiale și de factori de producție. Creșterea accentuată a prețurilor produselor energetice și ale materiilor prime reduce cererea și frânează producția. Evoluția economiei va depinde în mod esențial de cea a conflictului, de impactul sancțiunilor actuale, precum și de posibilele măsuri suplimentare. În același timp, activitatea economică este încă sprijinită de redeschiderea economiei după faza de criză a pandemiei. Inflația a înregistrat o creștere semnificativă și se va menține ridicată în lunile următoare, în principal pe seama creșterii abrupte a costurilor produselor energetice. Presiunile inflaționiste s-au intensificat în numeroase sectoare.

În ședința de astăzi, Consiliul guvernatorilor a considerat că datele care au devenit disponibile după ultima sa ședință întăresc anticipația potrivit căreia achizițiile nete de active în cadrul programului de achiziționare de active ar trebui încetate în trimestrul III. Privind în perspectivă, politica monetară a BCE va depinde de datele noi și de evoluția evaluării perspectivelor de către Consiliul guvernatorilor. În condițiile actuale caracterizate de incertitudini ridicate, Consiliul guvernatorilor va asigura menținerea tuturor opțiunilor deschise, a gradualității și a flexibilității în conduita politicii monetare. Consiliul guvernatorilor va adopta toate măsurile necesare pentru a îndeplini mandatul BCE privind asigurarea stabilității prețurilor și pentru a contribui la prezervarea stabilității financiare.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)

Achizițiile nete lunare în cadrul APP se vor ridica la 40 de miliarde EUR în aprilie, 30 de miliarde EUR în mai și 20 de miliarde EUR în iunie. În ședința de astăzi, Consiliul guvernatorilor a considerat că datele care au devenit disponibile după ultima sa ședință întăresc anticipația potrivit căreia achizițiile nete de active în cadrul APP ar trebui încetate în trimestrul III. Calibrarea achizițiilor nete pentru trimestrul III va depinde de datele disponibile și va reflecta evoluția evaluării perspectivelor de către Consiliul guvernatorilor.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%.

Orice ajustări ale ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE vor avea loc după o perioadă ulterior încetării achizițiilor nete ale Consiliului guvernatorilor în cadrul APP și vor fi graduale. Traiectoria ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE va continua să fie determinată de semnalele Consiliului guvernatorilor privind orientarea viitoare a politicii monetare și de angajamentul său strategic de a stabiliza inflația la nivelul de 2% pe termen mediu. În consecință, Consiliul guvernatorilor anticipează menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale până când va observa că inflația atinge nivelul de 2% cu mult înainte de sfârșitul orizontului său de proiecție și de o manieră durabilă pentru restul orizontului de proiecție și va considera că progresele realizate la nivelul inflației de bază sunt suficient de avansate pentru a fi în concordanță cu stabilizarea inflației la nivelul de 2% pe termen mediu.

Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

În eventualitatea unei noi fragmentări a pieței asociate pandemiei, reinvestirile aferente PEPP pot fi ajustate oricând de o manieră flexibilă în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta ar putea include achizițiile de obligațiuni emise de Republica Elenă care depășesc acordurile de refinanțare a rambursărilor, pentru a evita o întrerupere a achizițiilor în această jurisdicție care ar putea afecta transmisia politicii monetare la nivelul economiei elene într-o perioadă în care aceasta încă trece printr-un proces de redresare în urma consecințelor pandemiei. Achizițiile nete în cadrul PEPP ar putea fi, de asemenea, reluate, dacă este necesar, pentru a contracara șocurile negative asociate pandemiei.

Operațiunile de refinanțare

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze condițiile de finanțare a băncilor și să asigure că ajungerea la scadență a operațiunilor efectuate în cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) nu afectează transmisia fără sincope a politicii sale monetare. Consiliul guvernatorilor va evalua, de asemenea, periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare. După cum s-a anunțat, acesta anticipează încetarea în luna iunie a acestui an a condițiilor speciale aplicabile în cadrul OTRTL III. Totodată, Consiliul guvernatorilor va evalua calibrarea adecvată a sistemului său pe două paliere destinat remunerării rezervelor, astfel încât politica ratelor negative ale dobânzilor să nu limiteze capacitatea de intermediere a băncilor într-un mediu caracterizat de un surplus amplu de lichiditate.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său, încorporând flexibilitatea necesară, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Pandemia a arătat că, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea conceperii și efectuării achizițiilor de active a contribuit la contracararea disfuncționalităților la nivelul transmisiei politicii monetare și a sporit eficacitatea eforturilor Consiliului guvernatorilor destinate atingerii obiectivului său. În cadrul mandatului Consiliului guvernatorilor, în condiții caracterizate de tensiuni, flexibilitatea va rămâne un element al politicii monetare ori de câte ori amenințările la adresa transmisiei politicii monetare pun în pericol asigurarea stabilității prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media